Privacy Policy | Bekijk wat wij met gegevens doen!

Privacyverklaring Tandarts Reizen Albanië

Het team van Tandarts Reizen Albanië ('''wij''); gevestigd in Nederland en Albanië; is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01 - 04 - 2022


Wij achten zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website; https://www.tandartsreizenalbanie.nl.


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de website en diensten die het team van Tandarts Reizen Albanië aanbiedt, zult U persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die U na het accepteren van de cookie melding met ons deelt. Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer U gebruik maakt van onze informatie en/of onze diensten kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijv. in correspondentie per e-mail of telefonisch
 • Statistieken en Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van eventuele betalingen
 • Het Verzenden van promotiematerialen via onze Mailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van ons beleid; onze diensten en producten
 • Het team van Tandarts Reizen Albanië analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Ook analyseren wij uw gedrag om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Delen met anderen

We zullen uw informatie nooit delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn.


Analytics

Gegevens die U (automatisch) verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Hotjar. Deze statistieken worden gebruikt om de website en diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Bedankt voor het lezen!


Wij willen U laten weten dat het bezoeken van onze websites geen risico's geeft... Behalve het risico dat U nieuwe zaken leert over Mondzorg en Tandarts Behandelingen. Ook het afnemen van diensten die Uw gebit verbeteren behoort tot de mogelijkheden!


Het Team van Tandarts Reizen Albanië